UPPDRAG

  OM

  KONTAKT

  © 2021 IKIV.SE

  Vi har resurser och kompetensen att hjälpa er med personal till utföranden av hela

  montage, från planering och etablering på

  site till färdigställande och överlämning av

  slutdokumentation. Omfattningen av vårt åtagande är upp till er som kund och efter

  överenskommelse.

  ○ Projektledning

  ○ Arbetsledning

  ○ Projektkoordinering

  ○ Projektplanering

  ○ Dokumentation/Adm.

  ○ Kalkylering

  ○ QC & HSE

  ○ Arbetsledare

  ○ Svetsare

  ○ Industrirörläggare

  ○ Montörer

  TEKNISKA KONSULTER

  YRKESARBETARE

  PROJEKT & MONTAGE